Praat mee!
Platform Mantelzorgbelang
Den Haag

Pamflet Mantelzorg

Ruim 120.000 Hagenaren zorgen voor een naaste die hulpbehoevend is. Wij noemen hen ‘mantelzorgers’. Mantelzorg gaat meestal goed, maar het kan ook zwaar zijn. Voor die mensen vragen wij van het Platform Mantelzorgbelang Den Haag aandacht. 

In het Pamflet Mantelzorg geven we de gemeente 10 punten mee die we graag terug zien in een nieuw Actieplan Mantelzorg 2022- 2026. We zijn hierover in gesprek met de gemeente en met de fracties van de politieke partijen in Den Haag.

Wij van het Platform Mantelzorgbelang Den Haag vertegenwoordigen de belangen van mantelzorgers. Wij vinden het belangrijk dat de stem van mantelzorgers wordt gehoord en zij de erkenning en ondersteuning krijgen die nodig is om mantelzorg te kunnen combineren met andere activiteiten, zoals een opleiding of een baan.  Het pamflet is één van onze concrete activiteiten. Wilt u ook meepraten, doe dan mee met ons mantelzorgpanel.

Download het Pamflet.