Praat mee!
Platform Mantelzorgbelang
Den Haag

Komt u ons bestuur versterken?

Het bestuur van het Platform Mantelzorgbelang Den Haag vindt het belangrijk dat de stem van mantelzorgers wordt gehoord bij de gemeente en organisaties. Dat is nu extra belangrijk omdat de druk op de mantelzorg toeneemt, bijvoorbeeld door de personeelstekorten in de zorg en de vergrijzing. Als platform zijn we daarom op zoek naar versterking. Er is een vacature voor:

Algemeen bestuurslid Platform Mantelzorgbelang Den Haag (vrijwilligersfunctie)

Mantelzorg, iedereen krijgt er vroeg of laat wel mee te maken; omdat je voor een naaste zorgt of omdat je zelf hulp nodig hebt. Als de belangenbehartiger van mantelzorgers willen wij dat mantelzorgers de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Onze missie is dan ook dat mantelzorgers kunnen zorgen op een manier die bij hun leven past. We werken aan bewustwording, brengen knelpunten en de vraag naar ondersteuning in beeld en zijn gesprekspartner van de gemeente en andere organisaties.

Als algemeen bestuurslid praat u mee over het beleid van het platform en helpt u bij de organisatie van onze activiteiten. Dat kan gaan om communicatieactiviteiten of bijvoorbeeld een netwerkoverleg met stedelijke organisaties. De werkzaamheden worden in onderling overleg afgesproken, waarbij we kijken naar uw eigen wensen en talenten.

Doe u mee?

Naast enthousiasme heeft u ervaring met mantelzorg en beschik u over bestuurlijke of organisatorische kwaliteiten. U bent digitaal vaardig. Bestuurslidmaatschap kost circa 4 uur per week. Eens per maand is er een bestuursvergadering.

Voor meer informatie kun u terecht bij Jan Anne van Dijk, ondersteuner van het platform. Telefoon: 06 24716613, mail: ja.vandijk@platformmantelzorgbelangdenhaag.nl. Bent u geïnteresseerd? Stuur een bericht met een korte motivatie naar info@platformmantelzorgbelangdenhaag.nl. Dan kunnen we in gesprek of deze functie bij u past.