Praat mee!
Platform Mantelzorgbelang
Den Haag

mockup Kleurrijk Mantelzorg

Kleurrijk Mantelzorg

Platform Mantelzorgbelang Den Haag wil de ondersteuning verbeteren van mantelzorgers met een migratie achtergrond. Om een beeld te krijgen van de behoeften van mantelzorgers met een migratieachtergrond hebben we gesprekken gevoerd met mantelzorgers en met organisaties waarvan wij weten dat ze een nauwe band hebben met hun achterban.

Groeiende zorgvraag

De groep migrantenouderen in Nederland wordt steeds groter. Met het ouder worden neemt de behoefte toe aan zorg en ondersteuning, bijvoorbeeld aan thuiswonende ouderen met dementie. Dit betekent extra druk op de naaste familie.

Mantelzorgers met een migratieachtergrond zorgen vaak lang en intensief voor een familielid of vriend. Dit blijkt onder andere uit onderzoek van PEP en uit de gesprekken die wij hebben gehouden met mantelzorgers en met verschillende organisaties. De bevindingen zijn – naast de publicatie -ook besproken tijdens een netwerkbijeenkomst, dat wij samen met MantelzorgNL en PEP september 2022 hebben georganiseerd. Ons doel is te komen tot een concrete actieagenda waarmee de positie en ondersteuning van mantelzorgers met een migratieachtergrond wordt verbeterd.

Voor meer informatie over dit thema kunt u contact opnemen met Abderahim Kajouane, Senior Adviseur Emancipatie en Diversiteit van PEP. Download hier de publicatie: publicatie.

 

mockup Kleurrijk Mantelzorg