Praat mee!
Platform Mantelzorgbelang
Den Haag

“Waardering moet terechtkomen bij de mensen die hier recht op hebben”

Gemeente Den Haag doet aangifte van identiteitsfraude tegen meerdere mensen die zich hebben voorgedaan als mantelzorger of vrijwilliger in de stad, terwijl zij dit niet waren. Daarmee hebben zij onterecht aanspraak gemaakt op het zogenaamde waarderingsprogramma. In dit programma ontvangen stadsgenoten die werken voor hun naaste hulpbehoevende, een waardebon voor hun hulp.

Inmiddels is de regeling stopgezet, ten koste van mantelzorgers en vrijwilligers die eerlijk gebruik maken van de regeling. Het Platform Mantelzorgbelang vindt het jammer dat dit is gebeurd en heeft aangeboden mee te werken aan een verbeterde regeling: “Ons uitgangspunt is dat de waardering terechtkomt bij de mensen die hier recht op hebben. We kunnen daarbij leren van andere steden, bijvoorbeeld door een aanpak te kiezen waarin de mantelzorger wordt nagebeld. Hiermee ontstaat tegelijkertijd een beter zicht op de mantelzorgsituatie en kan er proactief hulp worden aangeboden als blijkt dat het de mantelzorger te veel wordt.”, aldus Joke Zwaanswijk, voorzitter Platform Mantelzorgbelang Den Haag.

“Mantelzorg, dat doe je uit liefde en vaak voor een lange periode en meerdere uren per dag. Dat verdient waardering en ondersteuning. Het is daarom extra wrang dat veel mantelzorgers, die het wel verdienen, nu geen aanspraak kunnen maken op de waarderingsregeling.”