Praat mee!
Platform Mantelzorgbelang
Den Haag

Start campagne ‘Praat mee’

Samen maken we het verschil. Met deze gedachte hebben we in kranten en op sociale media de oproep gedaan aan mantelzorgers om hun stem te laten horen. Dit door onze korte vragenlijst in te vullen.

Als onafhankelijk platform van en voor mantelzorgers komen we op voor de belangen van mantelzorgers in Den Haag. Nu is dat extra belangrijk omdat de gemeente het voornemen heeft om voor de komende jaren nieuw beleid vast te stellen over hoe zij mantelzorgers wil ondersteunen.

Helpt u ook mee? Hier is de vragenlijst te vinden. Deelname kan anoniem. Zo helpt u ons om u en andere mantelzorgers bij te staan.