Praat mee!
Platform Mantelzorgbelang
Den Haag

Meer aandacht voor ondersteuning mantelzorgers

Platform Mantelzorgbelang Den Haag maakt zich sterk voor een mantelzorgbeleid dat beter aansluit bij de toenemende druk die mantelzorgers hebben. Denk daarbij aan:

  • betere communicatie
  • het tijdelijk kunnen overdragen van zorgtaken aan iemand anders (respijtzorg).
  • het hebben van een belangrijke inbreng moeten hebben bij het toewijzen van de (zorg)ondersteuning Wmo. Vooral als daarmee de mantelzorger wordt ontlast.

Sluit je aan bij ons panel
De gemeente van Den Haag heeft in de nieuwe actielijn Informele Zorg 2024-2026 toegezegd dat er meer aandacht voor mantelzorgers zal komen. Deze actielijn wordt de komende tijd door de gemeente Den Haag verder uitgewerkt. Wij als belangenbehartiger houden vinger aan de pols.

Wil je ook meepraten, sluit je aan bij ons Mantelzorgpanel. Inschrijven kan hieronder.